Entradas

La creació teatral en col·lectiu

pont_flotant

Una de les particularitats de El pont flotant és la col·lectivitat del seu treball. Tots els membres participen de les diferents tasques dins de la creació i de la gestió de la companyia, tot i que cada membre té unes responsabilitats concretes (de vegades agafades de manera natural i de vegades repartides per consens). El cas de la creació i direcció dels muntatges és prou particular, ja que no hi ha la figura del/la director/a, sinó que tots aporten idees, continguts, imatges, i és el consens, ajudat per l’imaginari comú creat durant estos anys, el qui va formant el muntatge. Tot i això, com hem dit, cadascú participa en major proporció en les parts en les que està més capacitat (escriure textos, aportar contingut, imatges, coreografiar, unificar la dramatúrgia, etc).

El pont flotant són Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons. Tots ells es coneixen a l’ESAD de València i comencen a treballar junts l’any 2000 com a grup d’investigació sobre la tècnica de l’actor. Allunyades de paràmetres comercials, les seues peces són el resultat d’un treball de creació col·lectiva, caracteritzat per llargs processos de creació que reflexen una clara voluntat de recerca i reflexió a propòsit de noves formes de comunicació i expressions teatrals contemporànies. L’ús d’elements autobiogràfics i la mescla entre realitat i ficció són un element característic i recurrent de la companyia, així com la mescla de diferents llenguatges, la relació íntima amb l’espectador, la teatralització d’altres formes de comunicació, el treball físic de l’intèrpret o l’ús del joc com a eina escènica. 

 

MATERIAL primera SESSIÓ: per tal de començar la primera sessió de treball, de les tres que compartireu amb el pont flotant, caldrà que porteu un parell d’aquests materials/propostes, ja preparades:

  • Pensar una anècdota de la teua vida per explicar en relació al tema.
  • Portar un o més objectes personals que tinguen relació amb la teua vida laboral o “vacacional” (fotos, vídeos, un contracte de treball, una peça de roba…)
  • Portar la teua agenda (si tens) i seleccionar la millor i la pitjor setmana de l’any. Portar l’agenda d’un any significatiu en la teua vida.
  • Algun text literari, científic, filosòfic, dramàtic, de creació pròpia o de qualsevol autor.
  • Algun referent artístic (teatre, dansa, arts plàstiques, vídeo…).
  • Alguna música o cançó (en suport cd, USB o amb la vostra veu o un instrument, o els dos…).
  • Alguna partitura o coreografia física.

 

Bibliografia bàsica:

Documents de treball per al mòdul:

Psicopedagogía de la dramatización

En este módulo de “Psicopedagogía de la Dramatización” se tratarán algunos aspectos base de la Dramatización para responder a las preguntas sobre qué es la Dramatización, para qué y cómo trabajar con ella, en los distintos ámbitos.  Entre los aspectos que conviene destacar están la diferencia entre Dramatización  (proceso) y Teatro (producto); los valores que aporta el Teatro a la educación; cuáles son las actividades dramáticas de acuerdo con el desarrollo evolutivo de la persona (formas dramáticas); los contenidos de la Dramatización/Taller de teatro (competencias) y el proceso de creación en el taller expresivo creativo (metodología del taller de Dramatización).

“También tendremos la oportunidad de tratar, los ambitos y valores que aporta la dramatizacion. La práctica del teatro, además del llamado teatro convencional, se realiza en tres grandes campos: el arte, la psicoterapia y la educación. Éstos vienen delimitados por la finalidad perseguida al utilizar el teatro y por la formación de los que la practican y no tanto por los métodos y las actividades utilizadas, que en esencia son las mismos. Si tomamos como ejemplo el teatro, tenemos que si se procede de una formación en arte dramático se ven las actividades dramáticas desde una óptica teatral, como espectáculo, resultado estéticamente elaborado para ofrecer a un público; si la formación es en psicoterapia se hablará de psicodrama o sociodrama; y si la formación es pedagógica, se contemplarán las actividades dramáticas como prácticas educativas, como exponente de los métodos activos”.

 

psicopedagogia_2

“Las estrategias específicas propias de la dramatización están basadas en la concepción del taller como un espacio de creación, reflexión e intercambio de ideas (…) El modelo de taller que proponemos se asienta sobre cuatro variables: las fases del proceso creativo, el proceso de representación artística, los momentos de la clase o taller didáctico y el tipo de actividades realizadas”.

Bibliografía básica:

Documentos de trabajo para el módulo de Psicopedagogía de la Dramatización:

Psicopadagogía de la dramaturgia. Contenidos Teóricos

El papel de la dramatización en el currículum

Autores: Tomás Motos y Antoni Navarro. Revista Articles de la Ed. Graó

Esta es la versión castellana del artículo central presentado en la Rev. Articles (ed. Graó) dedicado exclusivamente al tema de la dramatización y el teatro en la educación.

Dramatització i Teatre
Núm.029 – 2003

Leer el artículo aquí el artículo en castellano: Papel de la dramatización en el currículum

Llegir la versió original en català: El paper de la dramatització en el currículum