Módulo de expresión oral

Impostar la veu vol dir fixar-la de manera que ens permeta produir els sons amb claredat i fermesa, sense haver de forçar les cordes vocals. Si treballem i ampliem els nostres ressonadors (cavitat bucal i nasal), aconseguirem més intensitat i més nitidesa de veu.  Dominar la respiració és una tècnica que han de conéixer no sols els cantants sinó també els actors o qualsevol persona que vulga recitar bé un text.

Aquest mòdul el professor  Jesús Muñoz impartirá una sèrie de tècniques per millorar la nostra expressió oral.

MATERIAL:

EPSON MFP imageEl pont flotant és una companyia de teatre estable que naix l´any 2000, com a grup d´investigació sobre la tècnica de l´actor. Allunyades de paràmetres comercials, les seues peces són el resultat d’un treball de creació col·lectiva, caracteritzat per una clara voluntat de recerca i reflexió a propòsit de noves formes de comunicació i expressions teatrals contemporànies. El treball físic de l´actor i la seua particular relació amb l´espai i l’espectador, la barreja de llenguatges, la pobresa o economia de recursos y l´experimentació amb la realitat dins de la ficció són també senyes d´identitat en les seues creacions. Paral·lelament a la producció pròpia, els membres de el pont flotant desenvolupen una ampla i variada activitat pedagògica i d´investigació teatral en l´espai que ells mateixos gestionen, la sala flotant – espai teatral.